Line Münster-Swendsen

Supervision

Jeg ser det som min fornemmeste opgave her i livet at blive ved med at arbejde henimod det konstruktive og positive liv – privat som professionelt

Supervision for grupper og individer

Jeg tilbyder supervision for personalegrupper og individuelle forløb for terapeuter og psykologer.

Supervision er et afklarende og handlingsorienteret forum med fokus på de særlige udfordringer, der er knyttet til den pågældende supervisionsgruppes professionelle opgaver. Det er en procesorienteret kommunikationsform med fokus på at løse konflikter, finde løsninger samt at styrke kommunikationen og forståelsen af hinanden.

Supervision fremmer trivslen

Supervision fremmer trivslen blandt medarbejdere og kan have en forebyggende effekt på stress og udbrændthed. Det kan hjælpe til at sætte grænser og placere relevant ansvar og er ofte medvirkende til at kvaliteten i den pågældende gruppes arbejde øges.

I en supervisionsgruppe er der personer med forskellig baggrund, med forskellige roller, med forskellige behov og med forskellige kompetencer. Man lærer sine kolleger at kende på en anden måde, og der er både opmærksomhed på gruppen som helhed og på den enkelte i samspil med jobbet.

Supervision som ventil

Det kræver empati, engagement og mod at få tilstrækkeligt fagligt overblik over egne vanskeligheder og dilemmaer. Supervision er derfor en ventil, et pusterum og refleksionsmulighed i et trygt og fortroligt rum, som tilbyder, at vi hver især og i fællesskab kan blive klogere på svære problemstillinger i arbejdet.

Skræddersyede supervision forløb

Jeg har mange års erfaring med individuel supervision af terapeuter og psykologer samt skræddersyede forløb for personalegrupper på institutioner og andre arbejdspladser. Min rolle som supervisor er at have overblikket, støtte de svære samtaler og italesætte det, som er i rummet. Mit fokus ligger på ’mødet’, og støtte at der findes svar på udfordringer, og sikre at samtalerne bliver konstruktive og løsningsorienterede.

Det siger mine kunder

“Supervisionen skaber et rigtig godt og åbent arbejdsmiljø”

Supervision

Deltager

“Line hjælper til at vi får en større indsigt og flere perspektiver i både samarbejdet og arbejdsopgaverne”

Supervision

Deltager

“Line er super dygtig til at få fat i det, som kan være fag/personligt på spil, så vi bedre kan være ”rene” og autentiske i relationsarbejdet med børn og forældre.”

Supervision

Deltager

“Line er god til at få vores nervesystemer i balance med øvelser, inden vi starter supervisionen og er god til at afslutte supervisionen på en måde, hvor vi kan gå tilbage til arbejdet.”

Supervision

Deltager