Livet stiller store krav, og mange af os går rundt og bruger kræfter på at ’regne den ud’. Alligevel går ingen mennesker upåvirket og usåret gennem tilværelsen. Så hvordan lærer vi at rejse os igen og lære af vores fejltagelser og frigøre os fra begrænsende handlemønstre? Gennem terapi kan du blive mere fri til at være i overensstemmelse med, hvem du er. Sørge for at få din autoritet hjem og tackle livet på en ny måde.

Terapiformen Organisk Psykoterapi opfatter hovedet og kroppen som en helhed og ikke som to adskilte dele. Jeg arbejder ud fra Alexander Lowens kropsterapi og Fritz Perls gestaltterapi. Det betyder, at en terapi-session både kan være snak eller kropsøvelser eller begge dele. Det kan være befriende at “lægge” sit hoved og via kroppen arbejde med psyken. Ligesom det at sætte ord på tingene kan løse op for fysiske blokeringer.

Det skal være trygt og enkelt at gå i terapi. Jeg lægger stor vægt på at prøve at gøre tingene enkle. Jeg tager udgangspunkt i det, der er i dit liv netop nu, og tilrettelægger terapiforløbet i forhold til det. Desuden arbejder vi med din personlige historie, da der ligger mange svar gemt i den. Du får mulighed for at se dig selv i et nyt perspektiv. Hvad skal dit liv indeholde? Hvad skal forblive, og hvad skal forandres?

Det er vigtigt at holde sig for øje, at det at gå i terapi er en form for samarbejde mellem klient og terapeut. Det vil sige, at både klienten og terapeuten på hver sin måde bærer et ansvar for, at det bliver nogle værdifulde terapi-timer.

Alle mennesker, der har lyst til at arbejde med sig selv – uanset om de befinder sig i en konkret krise eller ej – er meget velkomne.

Min praksis ligger i centrum af København, hvor jeg i en baggård til Studiestræde har et hyggeligt og lyst terapilokale.

Du er meget velkommen til at ringe – også hvis du er i tvivl, om det er det rigtige for dig.