Jeg ser det som et potentiale og ikke en skam at arbejde med sig selv.

Ligesom hjernen, husker kroppen, og kropslig fordybelse er et væsentligt redskab i mit terapeutiske arbejde. Kroppen husker tilstande, og jeg er optaget af at tracke dybtliggende automatiserede spor i nervesystemet, ordløse tilstande og skam. Som chok- og traumebehandler fokuserer jeg på at få skabt møder i de dybe lag og bringe det op til en forståelse, så en bevægelse kan blive sat i gang og dermed danne nye spor i nervesystemet.

Det skal være trygt at gå i terapi, og jeg lægger stor vægt på at prøve at gøre tingene enkle. Jeg tager udgangspunkt i det, der er i dit liv netop nu, og tilrettelægger terapiforløbet i forhold til det.

Jeg arbejder med at fange de underliggende tilstande hos den enkelte. Ved at skabe kontakt i de dybe tilstande under de kendte historier og traumer, kan man få nye indsigter og flytte sig spontant indefra mod et mere konstruktivt og kærligt liv. Når jeg genetablerer kontakten til ”mig selv”, kan jeg bedre forbinde mig til den ydre verden. Min ensomhed og fastlåsning mindskes, og jeg kan leve mere frit i mødet med andre og ikke kun i overlevelsesstrategier.

I det kontaktfulde møde, i arbejdet med bindevæv gennem kropsøvelser og med øget bevidsthed kan udvikling og varig forandring opstå indefra, og det kognitive kan finde en vej sammen med det kropslige.

Intet menneske går upåvirket og usåret gennem tilværelsen. Så hvordan lærer vi at rejse os igen og frigøre os fra begrænsende handlemønstre? Jeg har fokus på at få din autoritet hjem, så du kan begynde at tackle livet på en ny måde, og blive mere fri til at være i overensstemmelse med, hvem du er.

Jeg opfatter hovedet og kroppen som en helhed og ikke som to adskilte dele. Det betyder, at en terapi-session hos mig både kan være samtale, kropsarbejde eller begge dele. Det kan være befriende at “lægge” sit hoved og via kroppen arbejde med psyken. Ligesom det at sætte ord på tingene kan løse op for fysiske blokeringer.