Jeg ser det som min fornemmeste opgave her i livet at blive ved med at arbejde henimod det konstruktive og positive liv – privat som professionelt.

Jeg tilbyder supervision for personalegrupper og individuelle forløb for terapeuter og psykologer.

 Supervision er et afklarende og handlingsorienteret forum med fokus på de særlige udfordringer, der er knyttet til den pågældende supervisionsgruppes professionelle opgaver. Det er en procesorienteret kommunikationsform med fokus på at løse konflikter, finde løsninger samt at styrke kommunikationen og forståelsen af hinanden.

Supervision fremmer trivslen blandt medarbejdere og kan have en forebyggende effekt på stress og udbrændthed. Det kan hjælpe til at sætte grænser og placere relevant ansvar og er ofte medvirkende til at kvaliteten i den pågældende gruppes arbejde øges.

I en supervisionsgruppe er der personer med forskellig baggrund, med forskellige roller, med forskellige behov og med forskellige kompetencer. Man lærer sine kolleger at kende på en anden måde, og der er både opmærksomhed på gruppen som helhed og på den enkelte i samspil med jobbet.

Det kræver empati, engagement og mod at få tilstrækkeligt fagligt overblik over egne vanskeligheder og dilemmaer. Supervision er derfor en ventil, et pusterum og refleksionsmulighed i et trygt og fortroligt rum, som tilbyder, at vi hver især og i fællesskab kan blive klogere på svære problemstillinger i arbejdet.

Jeg har mange års erfaring med individuel supervision af terapeuter og psykologer samt skræddersyede forløb for personalegrupper på institutioner og andre arbejdspladser. Min rolle som supervisor er at have overblikket, støtte de svære samtaler og italesætte det, som er i rummet. Mit fokus ligger på ’mødet’, og støtte at der findes svar på udfordringer, og sikre at samtalerne bliver konstruktive og løsningsorienterede.

xxxxxxxxxx

Kontakt mig for mere information.